Uchwały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Uchwały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki niniejszym przedkłada Uchwały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Uchwały WZ 2024