Zawiadomienie – zmiana

Zawiadomienie – zmiana

UWAGA! Zmiana listy uchwał!

Zarząd SM “Bacieczki” w Białymstoku zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2022r. będzie miało miejsce podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki”, które odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 w Białymstoku.

Głosowanie odbędzie się na piśmie w dniu 27 lipca 2022r. w godzinach 9:00-18:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 w Białymstoku.

Zawiadomienie – zmiana.

Projekty uchwał

Instrukcja do głosowania

Pełnomocnictwo do głosowania na piśmie