wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 16 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i administracyjnym, należących do zasobów SM “Bacieczki”.

Ogłoszenie pomiary elektryczne.

Przetarg Pomiary instalacji elektrycznej SIWZ

Przegląd inst. elektrycznej 2023 zał. 1

Przegląd instalacji elektrycznej 2023 zał. 2

Przegląd inst. elektrycznej 2023 zał. nr 3

Projekt Umowy pomiary elektryczne.