Aktualności

Piloty do sterowania bramami wjazdowymi

Piloty do sterowania bramami wjazdowymi

Spółdzielnia  Mieszkaniowej ‘Bacieczki’  w  Białymstoku  informuje, że od 05.10.2017 r. można odbierać piloty do sterowania bramami wjazdowymi w garażu Swobodna 25A. Należność, kwotę 46,74 zł brutto za  1 sztukę, za zamówione piloty prosimy wpłacać na konto Spółdzielni 29 1020 1332 0000 1802  0036 0800 przelewem lub w Banku PKO BP na blankiecie z […]

Czytaj więcej…

Możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” w Białymstoku informuje, że od 01 października 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24.04.2017 r. istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50%, ponoszonej przez członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Uwzględniając powyższe, użytkownicy […]

Czytaj więcej…

Harmonogram odczytu podzielników – Etap I

Harmonogram odczytu podzielników – Etap I

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odczytów podzielników w SM „Bacieczki” – Etap I

SM “Bacieczki” poszukuje pracowników

SM “Bacieczki” poszukuje pracowników

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bacieczki poszukuje pracowników na stanowisko sprzątacz posesji. Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 85 653 68 40, 85 674 89 03 lub centrala 85 674 89 00.

Polish money salary calculator and a pen

Uchwała nr 8/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki”

Uchwała nr 8/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” w Białymstoku odbytego w dniu 19 czerwca 2017r. i w dniu 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany sposobu rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania w lokalach Spółdzielni. Uchwała >>>

14 sierpnia 2017 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

14 sierpnia 2017 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

W dniu 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Powstałe awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Technicznego LIFT SERVICE tel. 19282, tel. (85) 742-47-56 Zarząd Spółdzielni

Walne zgromadzenie członków SM “Baciecieczki”

Walne zgromadzenie członków SM “Baciecieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach: –  19 czerwca 2017r. o godz. 1800 pierwsza część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości: – Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, […]

Czytaj więcej…

Spis kontrolny wodomierzy

Spis kontrolny wodomierzy

SM “Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego. Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych. BUDYNKI DATA  ODCZYTU Swobodna 2, Swobodna 5 Szeroka 6,Szeroka 8 Szeroka 7,Szeroka 10 Swobodna […]

Czytaj więcej…

Zmiana taryf przez “Wodociągi Białostockie”

Zmiana taryf przez “Wodociągi Białostockie”

W związku ze zmianą taryf przez “Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, SM „Bacieczki” informuje, że od dnia 01.06.2017r.  ulega zmianie cena za dostarczoną zimną wodę  i odprowadzone ścieki: z 7,13 zł/m3 na 7,28 zł/m3 w rozliczeniach na podstawie zużycia z […]

Czytaj więcej…

Ogłoszenie – 2 maja 2017 r.

Ogłoszenie – 2 maja 2017 r.

W dniu 2 maja 2017r. (wtorek) biuro Spółdzielni jest nieczynne. Powstałe awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Technicznego LIFT SERVICE Tel. 19282 Tel. (85) 742-47-56 Zarząd Spółdzielni

Dbamy o Twoją prywatność

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby udzielić Państwu bardziej szczegółowych informacji, w jaki sposób SM “Bacieczki.pl” chroni prywatność, oraz w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw odnośnie danych osobowych.

Kliknij w poniższy link, aby zapoznać się z zaktualizowaną Polityką Prywatności.

Masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • wycofania wyrażonej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mail’ową.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ