Badania okresowe instalacji elektrycznej

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „ Bacieczki” w Białymstoku informuje , ze w oparciu o Ustawą  „Prawo Budowlane” wprowadzającą wymóg  przeprowadzenia  badań okresowych  instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych , w miesiącu  marcu i  kwietniu 2013 r zostanie przeprowadzony  przegląd i badanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych:

Swobodna  2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 30, 32,  Szeroka 6, 7, 8, 10

O dokładnym terminie przeglądu instalacji elektrycznej powiadomimy ogłoszeniem na klatce schodowej.

W  zakresie przeglądu instalacji elektrycznej jest dokonanie:

  • oceny stanu technicznego osprzętu elektrycznego w lokalu mieszkalnym
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów w poszczególnych obwodach elektrycznych

W celu przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych należy umożliwić dostęp do wszystkich gniazd wtykowych w mieszkaniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje , że w przypadku nie przygotowania instalacji do jej zbadania (brak dostępu do gniazd wtykowych), a tym samym uniemożliwienie wykonania stosownych pomiarów, powyższe zostanie zgłoszone do Zakładu Energetycznego o wyłączenie zasilania mieszkania w energię elektryczną.

Zarząd

SM  „Bacieczki”