Informacja dotycząca nowych cen i stawek opłat za energię cieplną

Informacja dotycząca nowych cen i stawek opłat za energię cieplną

W załączniku przesyłamy informację dotyczącą nowych cen i stawek opłat za energię cieplną.

Informacja Enea