Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku

  • Swobodna 25, tel. (centrala) 85 674 89 00 (wew. 5)

ogłasza przetarg nieograniczony ustny

dot.: pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do odrębnej własności

n/w lokalu mieszkalnego:

  • Łagodna 2, o pow. użytkowej 48,29 m2, III kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc,

cena wywoławcza: 145.400,-  zł,  wadium: 15.000,- zł

 

Wadium należy wpłacić w pokoju nr 5 w siedzibie Spółdzielni w dniu przetargu do godz. 8.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2015 r. (środa) o godz. 8.30 w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25.

Koszty notarialne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania bądź zerwania przetargu na każdym etapie licytacji bez podania przyczyny.

Mieszkanie można oglądać w dniu 24.07.2015 r. (piątek) w godz. 8.00 – 14.00.