Spis kontrolny wodomierzy

SM “Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego. Wobec powyższego prosimy o udostępnienie mieszkań.

Odczyt i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych.

Harmonogram >>>