Zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W związku ze zmianą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez „Wodociągi Białostockie” s. p. z o.o. w Białymstoku, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki „ informuje, że od dnia 01.06.2016r. ulega zmianie cena za dostarczoną zimną wodę i odprowadzone ścieki :

– z 6,79zł/m3 na 7,13zł/m3 w rozliczeniach na podstawie zużycia z wodomierzy.

– miesięczny ryczałt na osobę wynosi 113,60zł/os.

Powyższe  ceny zostały określone na jeden rok tj. od 01.06.2016r do 31.05.2017r.

Odczyty wodomierzy do rozliczenia wody zostaną dokonane przez pracowników Spółdzielni w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych.

Zaliczki za zimną wodę i kanalizację od 01.06.2016r. zostaną ustalone wg średniego zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem nowej ceny.

Prosimy o obecność w mieszkaniu w podanym terminie odczytu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych.

Zarząd SM „ Bacieczki „