Aktualności

Spis kontrolny wodomierzy

Spis kontrolny wodomierzy

SM “Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego. Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych. Odczyty odbędą się w godzinach: od 11:00 – 15:00 i od 16:00 – 19:00 L.p […]

Czytaj więcej…

Prowizja od wpłat gotówkowych

Prowizja od wpłat gotówkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa “BACIECZKI” w Białymstoku informuje, że od dnia 02.11.2019 r. prowizja od wpłat gotówkowych za czynsze na rachunki Spółdzielni obciąży wpłacającego.

16.08.2019 r. Biuro Spółdzielni Nieczynne

16.08.2019 r. Biuro Spółdzielni Nieczynne

W dniu 16 sierpnia 2019r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Powstałe awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Technicznego LIFT SERVICE Tel. 19282 Tel. (85) 742-47-56

Young man checking home finance

Rezygnacja z dostarczania książeczek

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” uprzejmie prosi użytkowników lokali nie korzystających z książeczek opłat o złożenie rezygnacji z dostarczania książeczek w biurze Spółdzielni pok. Nr 5 lub na adres e-mail: sekretariat@smbacieczki.pl  do dnia 13.09.2019r. Nie dotyczy osób, które już wcześniej złożyły rezygnację z książeczek.

Uzupełnienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia 2019 r. SM “Bacieczki”

Uzupełnienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia 2019 r. SM “Bacieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku na podstawie § 27 ust. 6 Statutu Spółdzielni – w związku z pisemnym wnioskiem grupy Członków – uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia SM „Bacieczki” poprzez dodanie punku 8a w brzmieniu: “8a. Podjęcie uchwały zgłoszonej  przez członków Spółdzielni w trybie § 27 Statutu  Spółdzielni  w  sprawie  […]

Czytaj więcej…

Walne zgromadzenie członków SM “Bacieczki”

Walne zgromadzenie członków SM “Bacieczki”

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach: 24 czerwca 2019r. o godz. 1800 pierwsza część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości: Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, […]

Czytaj więcej…

Spis kontrolny wodomierzy

Spis kontrolny wodomierzy

SM „ Bacieczki „ informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego. Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych. L.p BUDYNKI DATA  ODCZYTU 1 2 3 4 5 6 7 Swobodna […]

Czytaj więcej…

Ogłoszenie – 2 maja 2019 r.

Ogłoszenie – 2 maja 2019 r.

W dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Powstałe awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Technicznego LIFT SERVICE Tel. 19282 Tel. (85) 742-47-56   Zarząd Spółdzielni

Harmonogram odczytu stanu wodomierzy

Harmonogram odczytu stanu wodomierzy

SM „ Bacieczki „ informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego.

2 listopada 2018 r.

2 listopada 2018 r.

W dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Powstałe awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Technicznego LIFT SERVICE Tel. 19282 Tel. (85) 742-47-56 Zarząd Spółdzielni

Dbamy o Twoją prywatność

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby udzielić Państwu bardziej szczegółowych informacji, w jaki sposób SM “Bacieczki.pl” chroni prywatność, oraz w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw odnośnie danych osobowych.

Kliknij w poniższy link, aby zapoznać się z zaktualizowaną Polityką Prywatności.

Masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • wycofania wyrażonej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mail’ową.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ