Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia do dnia 08.03.2024 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „REMONT BALKONÓW 2024” i nazwą oferenta.

Ogłoszenie remont balkonów 2024

Przetarg remont balkonów 2024 SIWZ

Balkony 2024 Formularz ofertowy zał. 1

Remont balkonów 2024 oświadczenie zał. 2

Remont balkonów 2024 oświadczenie zał. nr 3

Projekt Umowy balkony 2024 SM Bacieczki