Informacja dla interesantów – 27 lipca 2022r.

Informacja dla interesantów – 27 lipca 2022r.

Zarząd SM Bacieczki informuje, że w dniu 27.07.2022 r. planowane jest podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Tego dnia w Spółdzielni będą przyjmowane wyłącznie osoby uprawnione do głosowania. Pozostałych interesantów zapraszamy w inne dni.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za niedogodność.