Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku

W Białymstoku od 1 lipca 2014 r. zmieni się sposób segregowania odpadów. Od lipca również zmieniają się firmy obsługujące poszczególne sektory.

 

W związku ze zmianami, firmy prowadzą działania polegające na wymianie pojemników na odpady komunalne zmieszane oraz dostarczaniu worków (zabudowa jednorodzinna) i pojemników (zabudowa wielorodzinna) na suche surowce.

Wymiana i dostarczanie pojemników prowadzone będą do połowy czerwca, tak aby wszystkie nieruchomości posiadały odpowiednie pojemniki przed wejściem zmiany w sposobie segregacji odpadów.

Odpady od lipca powinny być gromadzone w następujący sposób:

– zmieszane odpady komunalne

suche surowce (tworzywa sztuczne, makulatura, metale)

szkło opakowaniowe (butelki, słoiki)

odpady zielone 

odpady wielkogabarytowe – tzw. wystawka

W przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów od lipca właściciele nieruchomości zobowiązani są do osobnego gromadzenia suchych surowców – czyli łącznie zbieranych: zgniecionych plastików, opakowań wielomateriałowych, drobnego złomu oraz makulatury. Oddzielając suche surowce, ograniczona zostanie ilość odpadów komunalnych zmieszanych, w związku z czym w zabudowie jednorodzinnej domyślnie ustawiane są pojemniki 120 litrowe.

W przypadkach powtarzającego się przepełnienia pojemnika po wejściu nowych zasad segregacji, prosimy o zgłoszenie pod nr. infolinii: 85 741 79 83.

odpady