Piloty do sterowania bramami wjazdowymi

Piloty do sterowania bramami wjazdowymi

Spółdzielnia  Mieszkaniowej ‘Bacieczki’  w  Białymstoku  informuje, że od 05.10.2017 r. można odbierać piloty do sterowania bramami wjazdowymi w garażu Swobodna 25A.

Należność, kwotę 46,74 zł brutto za  1 sztukę, za zamówione piloty prosimy wpłacać na konto Spółdzielni

29 1020 1332 0000 1802  0036 0800

przelewem lub w Banku PKO BP na blankiecie z książeczki opłat z dopiskiem „za pilot  ilość sztuk”.

Wydanie pilotów nastąpi po okazaniu potwierdzenie opłaty (pok. nr 4).

Uruchomienie bramy z pilota nastąpivw dniu 09.10.2017 r. (poniedziałek).