Prowizja od wpłat gotówkowych

Prowizja od wpłat gotówkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa “BACIECZKI” w Białymstoku informuje, że od dnia 02.11.2019 r. prowizja od wpłat gotówkowych za czynsze na rachunki Spółdzielni obciąży wpłacającego.