wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na dostawę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na dostawę wodomierzy mieszkaniowych w ilości 519 szt., w tym: 264 szt. do wody zimnej i 255 szt. do wody ciepłej

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15 0 756 Białystok do dnia 14.04.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „Wodomierze” i pełną nazwą wykonawcy

Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.

Wodomierze przetarg 2023

Wodomierze przetarg 2023 SIWZ

Wodomierze przetarg zał. nr1

Wodomierze przetarg zał. nr2

Wodomierze przetarg zał. nr3

Projekt umowy – wodomierze 2023