Przetarg ograniczony na dostawę  wodomierzy mieszkaniowych

Przetarg ograniczony na dostawę  wodomierzy mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony niejawny na dostawę  wodomierzy mieszkaniowych  w ilości  2263 szt : w tym 1140 szt do wody zimnej i  1123  szt  do wody ciepłej.

Formularz_ofertowy

Oświdczenie 2

Oświadczenie

Przetarg