wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na dostarczenie kompaktowego ciągnika użytkowego wraz z osprzętem – aktualizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku 15-756 Białystok; ul. Swobodna 25 ogłasza postępowanie w formie przetargu ograniczonego na dostarczenie kompaktowego ciągnika użytkowego wraz z osprzętem: pługiem odśnieżnym łamanym, posypywarką piasku i soli, zamiatarką, i kosiarka bijakową do Spółdzielni Mieszkaniowe “Bacieczki”
Poniżej zamieszczono odpowiedzi na zapytania przesłane do przetargu.