Sprawa działki przy blokach Swobodna 7 i Swobodna 9

Sprawa działki przy blokach Swobodna 7 i Swobodna 9

Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni,

 

Pragniemy poinformować, iż Zarząd Spółdzielni wspiera starania mieszkańców naszych bloków przy ul. Swobodnej 7 i Swobodnej 9 w sprawie sąsiadującej działki (od strony cmentarza św. Rocha), która do 2005 roku była w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Ówczesny Zarząd i zebranie przedstawicieli postanowili zrzec się prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię na rzecz Miasta – łącznie przekazano Miastu 14 działek o powierzchnik ok. 1,4 ha.

 

Dziś, tj. 16 września odbyła się specjalna sesja Rady Miasta Białegostoku w sprawie stanowiska Rady o odstąpieniu przez Gminę Białystok od sprzedaży przedmiotowej działki. Mieszkańcom zależy na utrzymaniu terenu zielonego i niedopuszczeniu do zabudowy działki przez ewentualnego prywatnego inwestora. Niestety niektórzy radni nie dopuścili do debaty nad tą sprawą i nawet zagłosowali przeciw przyjęciu porządku obrad. W linku https://www.youtube.com/watch?v=UATBBST_1IA jest możliwość obejrzenia obrad, a pod tym linkiem https://miastobialystok.esesja.pl/glosowanie/880169/67af3f08ab1f41e znajdą Państwo wynik głosowania. Z przykrością należy stwierdzić, że nawet kilku radnych z naszego okręgu wyborczego nr 5 nie wsparło mieszkańców i głosowali przeciw.

 

Pragniemy tu szczególnie podziękować Panom Radnym Pawłowi Myszkowskiemu i Henrykowi Dębowskiemu za zainteresowanie się naszymi sprawami oraz za podjętą inicjatywę w działaniu na rzecz mieszkańców poprzez skierowanie wniosku pod obrady Rady Miasta. Dziękuję również wszystkim innym Państwu Radnym, którzy chcieli nas poprzeć i dostrzegli problem lokalnej społeczności. Taka postawa pozwala nam wierzyć, że są w Radzie Miasta osoby, które staną w obronie mieszkańca.

 

Z poważaniem,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku