wooden gavel on wooden table, on brown background

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytację na najem lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku przy ul. Jałbrzykowskiego 2 w Białymstoku .

Dane lokalu:

  • powierzchnia użytkowa 61,20 m2
  • lokal położony w parterze budynku mieszkalnego , ogólnie dostępny bezpłatny parking,
  • cena wywoławcza czynszu – eksploatacji najmu lokalu – 29,70 zł/m2/m-c netto,

niezależnie od powyższego przyszły najemca ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy zimnej wody ,odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania , opłaty za selektywny odbiór odpadów komunalnych.

  • wadium w wysokości 2.400,00 zł

Szczegółowe warunki przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w biurze Spółdzielni pok. 10

    tel.85 65 33 090  oraz na stronie internetowej Spółdzielni „smbacieczki.pl”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.10.2020 r. godz.1500.

  • Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Białystok ul. Swobodna 25 pok. 10 – 15.10.2020 o godz.900.
  • SM ”Bacieczki” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podanie przyczyny.

Warunki przetargu