wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia do dnia 18.07.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „REMONT BALKONÓW 2023” i nazwą oferenta.

Ogłoszenie remont balkonów 2023

Remont balkonów 2023 SIWZ

Balkony 2023 Formularz ofertowy zał. 1

Remont balkonów 2023 oświadczenie zał. 2

Remont balkonów 2023 oświadczenie zał. nr 3

Projekt Umowy balkony 2023 SM Bacieczki