SM Bacieczki ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót posadzkarskich

SM Bacieczki ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót posadzkarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót posadzkarskich – wykonanie posadzki z gresu w budynku ul. Swobodna 9.

Formularz ofertowy

Oświadczenie zał. 3

Oświadczenie zał. 2

Przetarg